PRIVAATHEIDSBELEID

PRIVAATHEIDSBEGINSELS

Kennisgewing

Ons gee behoorlike kennis van ons dataprivaatheidspraktyke. Die kennisgewing is dikwels in die vorm van ’n privaatheidsbeleid of privaatheidsverklaring. Sodanige verklarings stel dataonderwerpe in kennis van watter inligting ingesamel is, vir watter doeleindes en hoe die res van die beginsels toegepas word.

Individuele beheer

Ons eerbiedig dataonderwerpe se keuses oor hul persoonlike inligting, ondersteun hul behoeftes om beheer oor hul persoonlike inligting te kan hê, en gee binne die perke van tegniese uitvoerbaarheid en redelikheid gehoor aan hul versoeke.

Respek vir konteks

Ons besef dat dataonderwerpe se verwagtinge rakende billike en etiese gebruik van hul persoonlike inligting gerig word deur die konteks waarin hul data vir die eerste keer verkry is. Waar wetlik vereis (of prakties, as daar geen regsvereiste is nie), vra ons toestemming voordat persoonlike inligting gebruik word vir nuwe doeleindes wat nie verband hou met die oorspronklike konteks waarin en waarvoor dit ingesamel is nie.

Beperkte deel van inligting

Ons beperk die onnodige verspreiding en deel van persoonlike inligting met derde partye. Ons laat die deel van inligting net onder beheerde omstandighede toe. Ons deel dit spesifiek net met derde partye indien die persoonlike inligting volgens dieselfde standaarde wat ons vir onsself stel, beskerm sal word, en waar die deel daarvan in ooreenstemming is met die dataonderwerpe se redelike verwagtinge.

Berging

Ons hou en berg persoonlike inligting net so lank as wat ons dit nodig het. Dit is belangrik om ’n vasgestelde tydperk te hê wat gekoppel is aan die doeleindes waarvoor die persoonlike inligting ingesamel is.

Sekuriteit

Ons verseker gepaste sekuriteit. Hoewel geen stelsel ooit onaantasbaar kan wees in die geval van aanvalle nie, maak ons seker dat bekende bedreigings in ag geneem word. Voorts tref ons op administratiewe, tegniese, personeel- en fisiese vlak maatreëls om persoonlike inligting teen verlies, diefstal en ongeoorloofde gebruik of wysigings te beskerm.

Regering

Ons skakel op verantwoordelike wyse met die regering. Ons maak seker dat prosedures ingestel is om regeringsversoeke om toegang tot persoonlike inligting op ’n konsekwente en wettige manier te hanteer. Ons implementeer hierdie beginsels in ooreenstemming met toepaslike databeskermingswette en ingevolge die voorskrifte van ons groep se regsnakomingsbeleid. Ons personeelafdeling is vir die volle siklus van werknemerbestuur verantwoordbaar teenoor ons werknemers wat betref die nakoming van hierdie beginsels wanneer hulle met werknemers se persoonlike inligting werk.

DATAPRIVAATHEIDSELEMENTE

Ondersteuning van uitvoerende bestuur

Ons senior bestuur skerp die belangrikheid van dataprivaatheid en die rol daarvan in vertroue, handelsmerke, groei, risiko en regsnakoming by hul spanne in. Die uitvoerende hoof het ’n databeskermingshoof en ’n span individue aangewys wat verantwoordelik is vir databeskerming, bepaal waar hulle ten beste binne die organisasie geplaas kan word en het seker gemaak voldoende hulpbronne word aan die bestuur van privaatheidsprogramme toegewys.

Ken jou data

Ons weet watter persoonlike inligting ons het of onder ons beheer is en vir watter doeleindes dit gebruik word. Ons ken ook die stelsels wat gebruik word om die persoonlike inligting te bestuur en bepaal die toegangsregte daartoe duidelik.

Beleidsbepaling

Ons het sekere beleidsdokumente aanvaar om die implementering van die privaatheidsbeginsels te ondersteun. Dit sluit ten minste die volgende in: ’n verbruikersprivaatheidsbeleid, ’n personeelprivaatheidsbeleid, ’n sekuriteitsbeleid en ’n reaksieplan vir dataoortredings of -voorvalle.

Opleiding van werksnemers

Ons bied privaatheidsopleiding wat werknemers oor die verwante en relevante maatskappybeleid inlig, sowel as die beginsels van toepassing en hoe hul werksrolle deur dataprivaatheidsvereistes geraak word.

Verkoper- en derdepartybestuur

Waar die deel van persoonlike inligting oorweeg word, is ons voorbereid om (a) voornemende vennote deeglik te ondersoek om hul versoenbaarheid met die privaatheidsbeginsels en -beleidsmaatreëls te evalueer, (b) vertroulikheids- en/of dataver-werkingsooreenkomste te sluit om seker te maak hulle handhaaf die beskerming van gedeelde persoonlike inligting op ’n voldoende vlak , en om (c) verkopers te oudit aan die hand van risikogebaseerde kriteria.

Regsnakoming

Ons group maatskappye se regsnakomingsbeampte/s ondersteun sakeondernemings deur te help dat toepaslike wette en hul spesifieke vereistes nagekom word.

Verslagdoening

Ons kan voldoening aan die privaatheidsbeginsels, die elemente van die dataprivaatheidsprogram en toepaslike databeskermingswette aantoon. Ons is ook voorbereid om oor bogenoemde aan die uitvoerende bestuur van ons groep maatskappye, interne ouditeurs, die direksie en direksiekomitees, of aan eksterne reguleringsowerhede, soos van toepassing, verslag te doen.

BELEID OOR KOEKIETOESTEMMING

Doel

Die doel van hierdie beleid is om te verduidelik wat koekies is, waarvoor ons hulle gebruik en hoe u koekies kan bestuur wanneer u van ons webtuistes gebruik maak.

Wat is Koekies?

Koekies is klein tekslêers wat op u toestel geplaas word wanneer u ons webtuistes besoek. Hierdie lêers bevat geen persoonlike data nie, maar laat ons toe om u met ’n spesifieke toestel te vereenselwig. Baie webtuistes gebruik koekies en u kan meer hieroor uitvind by Alles Oor Koekies.

Hoekom gebruik ons Koekies?

Koekies het verskeie nuttige funksies, insluitend:

  • Gee u toegang tot beperkte inhoud;
  • Laat ons toe om ons webwerf se funksionaliteit spesifiek volgens u behoeftes aan te pas deur u voorkeure, ligging of tipe toestel te onthou;
  • Verbeter ons webwerf se werkverrigting;
  • Help ons om te verstaan wie ons gehoor is sodat ons inhoud kan verskaf wat direk op u van van toepassing is;
  • Laat derdepartye toe om dienste vir ons webwerwe te skep;
  • Help ons om, waar geskik, belangstelling-gebaseerde advertensies te plaas in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing.
Watter soorte Koekies gebruik ons?

Ons maak van verskillende soorte koekies gebruik op ons webwerwe. Sommige koekies word deur onsself geplaas, en ander deur derdepartye insluitend, maar nie beperk nie, tot verskaffers of adverteerders. Hierdie koekies kan op verskillende tye van u toestel verwyder word, soos byvoorbeeld aan die einde van ’n blaaisessie (wanneer u die werf verlaat) en na ’n voorafbepaalde tydperk, of kan op u toestel bly tot u dit self uitvee.

Ons maak gebruik van die volgende koekies:

Streng Noodsaaklik

Hierdie koekies is nodig sodat die webwerf kan funksioneer en kan nie in ons stelsels afgeskakel word nie. Dit is gewoonlik gestel om net te reageer op u handelinge, wat neerkom op ’n versoek vir dienste soos die stel van u privaatheidsvoorkeure, aanmelding of die invul van vorms. 

U kan u blaaier stel om hierdie koekies te blokkeer of u daarop attent te maak, maar sekere dele van die werf sal dan moontlik nie werk nie.

Let wel: Hierdie koekies stoor nie inligting wat u persoonlik kan identifiseer nie.

Werkverrigting

Hierdie koekies stel ons in staat om besoeke en verkeersbronne te tel sodat ons die werkverrigting van ons werf kan meet en verbeter. Dit help ons om te weet watter bladsye die gewildste en watter die minste gewild is, en om te sien hoe besoekers op die werf rondbeweeg. 

Al die inligting wat hierdie koekies versamel, is saamgevoeg en dus anoniem. Indien u nie hierdie koekies toelaat nie, sal ons nie weet wanneer u ons werf besoek het nie.

Toespits

Hierdie koekies word deur middel van ons webwerf deur ons reklamevennote gestel. Dit kan moontlik deur daardie maatskappye gebruik word om ’n profiel van u belangstellings saam te stel en vir u relevante advertensies op ander webwerwe te wys. Dit werk deur u blaaier en toestel uniek te identifiseer.

Let wel: Hierdie koekies stoor nie persoonlike inligting nie, maar werk deurdat dit u blaaier en internettoestel identifiseer. Indien u nie hierdie koekies toelaat nie, sal u nie ons toespitsreklame oor verskillende webwerwe sien nie.

Uitwissing van Koekies
U internetblaaier aanvaar oor die algemeen outomaties koekies, maar u kan dit verhoed deur u stellings aan te pas. U kan koekies ook met die hand uitvee, maar let daarop dat al ons webwerwe koekies gebruik om optimaal te funksioneer en nie meer bruikbaar mag wees indien u koekies verwyder nie.Leer hoe om koekies uit te vee by Digitale Tendense.
Bywerking van hierdie beleid

Ons mag van tyd tot tyd veranderinge aan hierdie beleid aanbring. Wanneer ons wel wesentlike veranderinge aanbring, sal ons u inlig deur ’n prominente kennisgewing op ons webwerf of per e-pos.